„Myslím, že to byla nejtěžší chvíle mého života, když jsem vystoupil v Praze z vlaku se svým kufříkem a najednou jsem ztratil hlavu: co teď a kam se vrtnout?“

Lineárně uspořádaný běh života je běh spořádaný, pořádkem a všednodenní ctností prodchnutý. Vlastně je to ohromně krásný běh. Vlastně je to ohromně nudný běh. Vlastně je to ohromně úchylný běh, protože tolik pěstěný Řád musí zároveň pojmout ohromné množství lidského hnusu.

Obyčejný život. Snaha odpovědět si na otázku „Kdo jsem?“